• Khoá học guitar đệm hát cơ bản
  – Một thầy một trò với chất lượng tốt nhất
  – Bạn có thể học bất cứ thời gian nào phù hợp với lịch của mình.
  – Có thể đến học tại lớp hoặc học tại nhà
  – Bạn sẽ đệm được bất cứ bài nào mình thích theo cách cơ bản sau khóa học 18 buổi.
  Chúng tôi cam kết chỉ ngừng dạy đến khi nào bạn đạt được mục tiêu Nghe Đệm Bài Bất Kỳ.
 • Khoá học guitar đệm hát cơ bản
  – Một thầy một trò với chất lượng tốt nhất
  – Bạn có thể học bất cứ thời gian nào phù hợp với lịch của mình.
  – Có thể đến học tại lớp hoặc học tại nhà
  – Bạn sẽ đệm được bất cứ bài nào mình thích theo cách cơ bản sau khóa học 18 buổi.
  Chúng tôi cam kết chỉ ngừng dạy đến khi nào bạn đạt được mục tiêu Nghe Đệm Bài Bất Kỳ.
 • Khoá học guitar đệm hát cơ bản
  – Một thầy một trò với chất lượng tốt nhất
  – Bạn có thể học bất cứ thời gian nào phù hợp với lịch của mình.
  – Có thể đến học tại lớp hoặc học tại nhà
  – Bạn sẽ đệm được bất cứ bài nào mình thích theo cách cơ bản sau khóa học 18 buổi.
  Chúng tôi cam kết chỉ ngừng dạy đến khi nào bạn đạt được mục tiêu Nghe Đệm Bài Bất Kỳ.
Baby-applauding-while-playing-piano 0

Lý do bạn chọn chúng tôi

Âm nhạc không hề khó, chỉ cần có phương pháp đúng. Chúng tôi giảng dạy theo phương pháp hiện đại nhất với giáo trình điện tử, học viên được dẫn dắt từ những bước cơ bản...